Results 1 - 14 of 14

CARRIER

ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 87,530.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 87,530.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 75,000.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 75,000.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน

SENSOR -TEM

SENSOR -TEM P/N HH79NZ047

ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 4,000.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 4,000.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน

CABLE SENSOR

CABLE SENSOR HH79NZ048

ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 2,100.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 2,100.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน

PRODIALOG CONTROL

00PGS00101440HMI

ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 30,000.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 30,000.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน

PRO DIALOG CONTROL

00PSY000281600

ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 53,000.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 53,000.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน

PRESSURE TRANSDUCER

HK05YZ001 Replaced by OP12DA040

ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 10,000.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 10,000.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน

PUMP OIL

30HX41332

ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 17,000.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 17,000.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 75,000.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 75,000.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน

TEMP SENSOR

30GB660002 OR HH79NZ020

ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 10,728.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 10,728.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน

Splice Terminals Crimp

PS190860 Sealed Waterproof

ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 8.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 8.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน

Oil Inlet filter

06NA660028

ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 3,500.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 3,500.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน

Oil Outlet Filter

30GX417134EE

ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 6,042.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 6,042.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน

ISM MODULE

19XR04012202

ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 98,220.00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 98,220.00 ฿
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน